Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NAČRT UPRAVLJANJA Z MORSKIM OKOLJEM

Načrt upravljanja z morskim okoljem (NUMO) se pripravlja v skladu z Direktivo 2008/56/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja (Morska direktiva) in Direktivo Komisije (EU) 2017/845 z dne 17. maja 2017 o spremembi Direktive 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z okvirnimi seznami elementov, ki se upoštevajo pri pripravi morskih strategij, Zakonom o vodah (Ur. l. RS, št. 67/2002, 110/2002-ZGO-1, 2/2004-ZZdrI-A, 41/2004-ZVO-1, 57/2008, 57/2012, 100/2013, 40/2014 in 56/2015) in Uredbo o podrobnejši vsebini načrta upravljanja z morskim okoljem (Ur. l. RS, št. 92/2012 in 20/2013) zasleduje cilj doseganja dobrega stanja morskega okolja do leta 2020.

Stanje morskega okolja se v skladu z določili in priporočili Morske direktive opiše z 11 deskriptorji: biotska raznovrstnost (D1), tujerodne vrste (D2), ribji stalež – komercialne vrste rib in lupinarjev (D3),  elementi prehranjevalnih spletov (D4), onesnaženost s hranili (D5), neoporečnost morskega dna (D6), hidrografski pogoji (D7), onesnaženje morskega okolja z onesnaževali (D8), onesnaževala v morski hrani (D9), morski odpadki (D10) in podvodni hrup (D11). Za vsak deskriptor so predpisana merila in kazalniki, izhodišča zanje pa podana na ravni Evropske skupnosti s sklepom Komisije (EU) 2017/848 z dne 17. maja 2017 o merilih in metodoloških standardih na področju dobrega okoljskega stanja morskih voda ter specifikacijah in standardiziranih metodah za spremljanje ter presojo in razveljavitvi Sklepa 2010/477/EU.

V letu 2013 je bila objavljena Začetna presoja stanja morskega okolja, določitev dobrega stanja morskega okolja, ciljnih vrednosti in kazalnikov,  v letu 2014 je bil objavljen predlog programa  spremljanja stanja morskega okolja, sredi leta 2017 pa je bil sprejet prvi Načrt upravljanja z morskim okoljem.