Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PODATKI O VODNIH TELESIH POVRŠINSKIH VODA

Podatki o vodnih telesih površinskih voda, povzeti po načrtih upravljanja voda in Programu ukrepov upravljanja voda

Vodna telesa površinskih voda (VTPV) so pomembni in razpoznavni deli površinskih voda. Določena so na vodotokih, jezerih in morju. V Sloveniji je določenih 155 vodnih teles površinskih voda, in sicer 125 vodnih teles na vodotokih, 3 vodna telesa na jezerih in 4 vodna telesa na morju. Določenih je tudi 19 močno preoblikovanih vodnih teles in 4 umetna vodna telesa. Na ravni vodnih teles površinskih voda so analizirani podatki o urejanju voda, rabi voda in varstvu voda, na podlagi katerih se nato načrtujejo in v nadaljevanju izvajajo ukrepi za doseganje ciljev s področja upravljanja voda. 

 

Za področje varstva voda (segment stanje voda) je po vodnih telesih površinskih voda pripravljen pregled podatkov, ki izhajajo iz Načrta upravljanja voda za vodno območje Donave za obdobje 2016 – 2021, Načrta upravljanja voda za vodno območje Jadranskega morja za obdobje 2016 – 2021 in Programa ukrepov upravljanja voda. Eden izmed temeljnih namenov načrta upravljanja je celovita obravnava vseh vrst obremenitev, ki vplivajo na (ekološko in kemijsko) stanje voda ter opredelitev ukrepov za doseganje okoljskih ciljev. 

 

Pregled podatkov o vodnih telesih površinskih voda zajema pregled splošnih podatkov o vodnih telesih površinskih voda, oceno ekološkega in kemijskega stanja vodnih teles površinskih voda, podatke o prisotnosti pomembnih obremenitev in pomembnih vplivov ter oceno verjetnosti doseganja okoljskih ciljev. Za posamezna vodna telesa površinskih voda so navedeni tudi okoljski cilj, ki so zanje določeni, roki za njihovo doseganje in ukrepi, ki so potrebni za doseganje okoljskih ciljev površinskih voda. Za vodna telesa površinskih voda je podana tudi informacija o prisotnosti območij s posebnimi zahtevami v skladu z načrtom upravljanja voda.

 

Podatki o vodnih telesih površinskih voda so podani po posameznih sektorjih območij na spodnjih povezavah. Podatki so za posamezno vodno telo površinske vode dostopni tudi na Atlasu voda (pod zavihkom Varstvo voda / Stanje voda (WFD) / Podatki o vodnih telesih površinskih voda (NUV II).

 

Podatki o vodnih telesih površinskih voda so podani po posameznih sektorjih območij na spodnjih povezavah.