Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NAČRT ZMANJŠEVANJA POPLAVNE OGROŽENOSTI

Poplavna Direktiva EU (2007/60/ES z dne 23.10.2007) je zasnovala okvir za oceno in obvladovanje poplavne ogroženosti in s tem zmanjšanje škodljivih učinkov na zdravje ljudi, okolje, kulturno dediščino in gospodarske dejavnosti. Omenjena poplavna direktiva od držav članic zahteva, da pripravijo načrte za obvladovanje (zmanjševanje) poplavne ogroženosti za območja pomembnega vpliva poplav. Osnova za Načrte za zmanjševanje poplavne ogroženosti je predhodna ocena poplavne ogroženosti, vključno s kartami poplavne nevarnosti in kartami poplavne ogroženosti na območjih pomembnega vpliva poplav.

 

Skladno s 15. členom Uredbe o vsebini in načinu priprave podrobnejšega načrta zmanjševanja ogroženosti pred poplavami (Ur. list RS, št. 7/2010) Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti oblikuje cilje in ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti za območja pomembnega vpliva poplav (OPVP), usklajena na ravni porečij in povodij.

 

V načrtu zmanjševanja poplavne ogroženosti morajo biti (skladno s 15. členom Uredbe, Ur. list RS, št. 7/2010) obravnavani vsi vidiki zmanjševanja poplavne ogroženosti, s poudarkom na preprečevanju, varstvu, pripravljenosti, vključno z napovedovanjem poplav in sistemi za zgodnje opozarjanje, pri čemer je treba upoštevati značilnosti posameznega povodja ali porečja. Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti lahko vključuje tudi spodbujanje praks trajnostne rabe tal, zaščito poplavnih območij in odtočnih poti poplavnih voda, izboljšanje zadrževanja voda, kjer je to primerno, z uporabo sonaravnih ukrepov ter nadzorovano poplavljanje nekaterih območij v primeru poplavnega dogodka.

DRSV izvaja strokovne in razvojne naloge v povezavi s programom ukrepov načrtov za zmanjševanje poplavne ogroženosti, predvsem izvajanje negradbenih protipoplavnih ukrepov.