Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

TRAJNOSTNA RABA VODA

 • izvajanje razvojnih nalog za potrebe vodenja postopkov in izdajo vodnih dovoljenj
 • izvajanje razvojnih nalog, vezanih na primernost rabe vode za nadaljnjo rabo
 • izvajanje razvojnih nalog s področja omejitev in pogoji različne rabe voda
 • izdelava strateških konceptov rabe vode

 Naplavine

 • priprava strokovnih podlag in analiza možnosti odvzema naplavin iz stoječih voda in vodotokov

Kopalne vode

 • priprava strokovnih predlogov za področje kopalnih voda:
  • obravnava pobud za nove kopalne vode
  • sodelovanje pri pripravi profilov kopalnih voda s poudarkom na prikazu in oceni različnih virov obremenjevanja voda, ki bi lahko vplivale na kakovost kopalne vode in škodile zdravju kopalcev

Plovba

 • priprava strokovnih podlag za pripravo predpisov o plovbi na motorni pogon

Ekološko sprejemljiv pretok