Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

TRAJNOSTNO UREJANJE VODA

Varstvo pred škodljivim delovanjem voda

  • izvajanje negradbenih protipoplavnih ukrepov
  • izvajanje letnega programa na področju gradnje in investicijskega vzdrževanja vodne infrastrukture (vzdrževanje v javno korist)
  • izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe urejanja voda
  • izvajanje sanacij posledic škodljivega delovanja voda

Izboljševanje hidromorfološkega stanja voda

 

Na stanje voda vplivamo tudi s posegi v vodni in obvodni prostor - tako s posegi v količino in dinamiko vode kot tudi s fizičnimi spremembami vodnega in obvodnega prostora. Tovrstne posege imenujemo hidromorfološke obremenitve. Mednje v splošnem uvrščamo odvzeme vode, količinsko pomembne izpuste (odpadne) vode, razbremenilnike, zadrževalnike, prečne objekte, regulacije, posege v obrežni in obalni pas, osuševanje zemljišč in spremenjeno rabo tal.

 

Na področju trajnostnega urejanja voda analiziramo tovrstne obremenitve ter njihove vplive na stanje voda ter razvijamo ukrepe za preprečevanje slabšanja hidromorfološkega stanja voda oziroma izboljšanje le tega.

 

Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč

  • izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe urejanja voda
  • vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč morja

Ohranjanje in uravnavanje vodnih količin

  • zagotavljanje količinske, časovne in prostorske razporeditve vode