Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KONCESIJE

Koncesijo je treba pridobiti za rabo vode za:
proizvodnjo pijač,
potrebe kopališč, ogrevanje in podobno, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda,
proizvodnjo električne energije v hidroelektrarni z instalirano močjo, enako ali večjo od 10 MW, in
odvzem naplavin, razen če gre za izvajanje javne službe po ZV-1.
Pobudo za izdajo koncesijskega akta za rabo vode oz. odvzem naplavin je treba vložiti na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MOP). Uredbo o koncesiji (v nadaljevanju: Uredba) sprejme in v Uradnem listu objavi Vlada RS. Na podlagi Uredbe izvede MOP javni razpis o izbiri koncesionarja. Izbranemu koncesionarju izda Vlada RS odločbo o izbiri koncesionarja (če Uredba določa, da se koncesija podeli brez javnega razpisa, izda Vlada RS odločbo o določitvi koncesionarja) in z njim sklene koncesijsko pogodbo, s katero koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z rabo vode.

 

 

Monitoring vpliva odvzemov vode za koncesije

 

je v pristojnosti ARSO, zato so obrazci in navodila objavljeni na spletišču ARSO