Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

UREJANJE VODA

Upravljanje z vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči obsega varstvo voda, urejanje voda in odločanje o rabi voda.

Urejanje voda obsega skrb za:

  • ohranjanje in uravnavanje vodnih količin,
  • varstvo pred škodljivim delovanjem voda,
  • vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč,
  • hidromorfološko stanje vodnega režima.

Posegi zaradi urejanja voda morajo biti načrtovani in izvedeni tako, da bistveno ne poslabšajo lastnosti vodnega režima in bistveno ne porušijo naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov.