Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POSEGI V PROSTOR

Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) predvideva za vse gradnje, za katere je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, pridobitev mnenja pristojnih mnenjedajalcev. DRSV je pristojni mnenjedajalec za vse gradnje, ki lahko vplivajo na vodni režim in stanje voda.

 

 

 

Za tiste gradnje, ki lahko vplivajo na vodni režim in stanje voda (150. člen Zakona o vodah), pa zanje, glede na Gradbeni zakon, ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja (npr. enostavni objekt, odstranitev objekta, ipd.), je treba pridobiti vodno soglasje.

 

 

 

Pri pripravi dokumentacije je treba upoštevati: