Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SPLOŠNE SMERNICE IN USMERITVE

 

Zadnja sprememba: 30.7.2018 - spremenjene Splošne smernice (Smernica 14) in dodana nova priloga (Priloga 4)

 

Splošne smernice:

 

 • SPLOŠNE SMERNICE S PODROČJA UPRAVLJANJA Z VODAMI za pripravo občinskih prostorskih načrtov (OPN) in državnih prostorskih načrtov (DPN), (PDF z možnostjo iskanja, 30.7.2018)
 • SPLOŠNE SMERNICE S PODROČJA UPRAVLJANJA Z VODAMI za pripravo občinskih prostorskih načrtov (OPN) in državnih prostorskih načrtov (DPN), (30.7.2018)
  • PRILOGA 1 - Usmeritve za pripravo hidroloških izhodišč za izdelavo hidrološko hidravlične študije
  • PRILOGA 2 - Tehnična navodila izdelovalcem hidrološko-hidravličnih študij za oddajo vektorskih podatkovnih slojev poplavnih (erozijskih) območij
  • PRILOGA 3 - Navodilo za pripravo ocene vpliva posega na stanje površinskih voda, Podatki o vodnih telesih površinskih voda
  • PRILOGA 4 - Navodilo za pripravo strokovne podlage za fazo primerjave variant v zvezi z območji, ogroženimi zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, v postopkih priprave državnih prostorskih načrtov za linijske objekte gospodarske javne infrastrukture (30.7.2018) 

Usmeritve:

 

 

Arhiv/prejšnje verzije:

 • SPLOŠNE SMERNICE S PODROČJA UPRAVLJANJA Z VODAMI za pripravo občinskih prostorskih načrtov (OPN) in državnih prostorskih načrtov (DPN), (avgust 2017, v veljavi do 30. 7. 2018)
 • PRILOGA 1 - Usmeritve za pripravo hidroloških izhodišč za izdelavo hidrološko hidravlične študije (v veljavi do 24. 1. 2019)

Povezave: