Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRIDOBIVANJE VODNIH IN PRIOBALNIH ZEMLJIŠČ

Direkcija RS za vode pridobiva vodna (in priobalna) zemljišča skladno s planom pridobivanja ali v okviru uveljavljanja predkupne pravice.

 

Predkupna pravica

Skladno z 22. členom Zakona o vodah je država predkupni upravičenec pri nakupu vodnega in priobalnega zemljišča. Lastnik (vodnega) zemljišča mora o nameravani prodaji obvestiti Direkcijo RS za vode. To stori pisno, tako da navede podatke o zemljišču (parcelna številka, šifra katastrske občine in katastrska občina), ceno in druge prodajne pogoje.

 

Lastnik zemljišča poda pisno vlogo na naslov: Direkcija RS za vode, Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana; odgovor pa prejme v 60 dneh od prejema pisne vloge oz. obvestila.