Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNA NAROČILA

2019 2018 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
43018-19/2019 Izdelava projektne dokumentacije IZP in DGD za »Zmanjšanje poplavne ogroženosti v občini Slovenj Gradec« DRSV 16.08.2019 18.09.2019 do 10:00
43018-16/2019 Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu pri »Ureditvi Mislinje v Pamečah« DRSV 02.08.2019 04.09.2019 do 10:00
43006-5/2019 Sanacija pregrade Vogršček s pripadajočimi objekti DRSV 29.07.2019 10.09.2019 do 13:00
43016-386/2019 Projektiranje in gradnja projekta »PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA GRADAŠČICE – ETAPA 1A« DRSV 24.07.2019 17.09.2019 do 10:00
43031-8/2019 Načrtovanje ukrepov in izdelava projektne dokumentacije za namen zmanjšanja poplavne ogroženosti območja pomembnega vpliva poplav Kostanjevica na Krki ter za strokovno podporo pri izvajanju delovnega sklopa WP4 Interreg DTP projekta Danube Floodplain DRSV 19.07.2019 05.08.2019 do 10:00
43016-232/2018 Gradnja projekta "Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice - Etapa 1B" DRSV 12.07.2019 23.08.2019 do 10:00
43003-2/2019 Določitev območij poplavljanja na porečjih v povezavi z območjem pobude za pripravo DPN za nadgradnjo železniške proge Ljubljana-Kranj-Jesenice-državna meja in območjem pobude za pripravo DPN za daljnovod 2x110 kV Brestanica-Hudo, odsek Brestanica DRSV 26.06.2019 12.07.2019 do 10:00
43018-5/2019 Ocena vpliva protipoplavnih ukrepov na stanje površinskih voda za projekt »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo« DRSV 06.06.2019 24.06.2019 do 10:00
43018-14/2019 Izvedba geodetskih storitev za potrebe pridobivanja nepremičnin na območju operacije Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo DRSV 16.05.2019 03.06.2019 do 12:00
43016-12/2019 Storitve inženirja projekt »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice« Izdelava tehničnih specifikacij za pridobitev izvajalca gradnje na Etapi 1A DRSV 16.05.2019 24.06.2019 do 13:00
43018-10/2019 Izdelava hidrološko - hidravlične študije porečja Meže za projekt »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo« DRSV 14.05.2019 18.06.2019 do 10:00
43003-1/2019 Določitev območij poplavljanja na porečjih v povezavi z območjem pobude za pripravo DPN za nadgradnjo železniške proge Ljubljana-Kranj-Jesenice-državna meja in območjem pobude za pripravo DPN za daljnovod 2x110 kV Brestanica-Hudo, odsek Brestanica DRSV 13.05.2019 27.05.2019 do 10:00
1 2 3 4