Skoči na vsebino

NAPOVED DOGODKOV

Javna obravnava Osnutka Uredb o VVO


Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v javno obravnavo podal Osnutek Uredbe o vodovarstvenih območjih za občine Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna (VVO A) ter v ponovno javno obravnavo Osnutek...

Spoznajte VIPavo


Pod akronimom VIPava se "skriva" projekt, v katerem 7 partnerjev izvaja ukrepe za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini, ciljano na vrste laška žaba, veliki pupek, hribski urh,...

Spregovorimo o prihodnosti mejne Mure


V Pomurju se bo 8. in 9. maja odvila dvodnevna čezmejna konferenca. Namen konference je pridobiti vpogled strokovnjakov in drugih deležnikov o prihodnjem razvoju mejne Mure. Bilateralno konferenco organiziramo Direkcija Republike...

Odprtje protipoplavnih ukrepov na Kamniški Bistrici


V sredo, 3. aprila ob 16h, bo pri Športnem parku Virtus v Kamniku potekala otvoritev protipoplavnih ukrepov na Kamniški Bistrici. V preteklem letu je bila namreč uspešno zaključena sanacija Kamniške Bistrice od Titanove brvi do...

Svetovni dan voda


Ob svetovnem dnevu voda, ki ga obeležujemo 22. marca, Direkcija RS za vode (DRSV) pripravlja t.i. Dan odprtih vrat na različnih lokacijah vodne infrastrukture po Sloveniji. DRSV je organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor...

Predstavitev delovanja in upravljanja s pregrado


Napovedujemo izobraževalni dogodek v okviru projekta Frisco 2.1, ki bo namenjen seznanitvi s pristopi k zmanjševanju poplavne ogroženosti ter delovanju pregrade Vonarje. Delavnico, ki je namenjena osnovnošolskim otrokom, je...

Projekt DANUBE FLOODPLAIN


Direkcija Republike Slovenije za vode bo 7.2.2019 v Kostanjevici na Krki izvedla predstavitev projekta Danube Floodplan, pri katerem sodeluje kot eden od dvaindvajsetih partnerjev iz desetih držav Podonavja. V okviru projekta je...