Skoči na vsebino

NOVICA

Tomaž Prohinar imenovan za direktorja Direkcije RS za vode

Vlada RS je na 74. redni seji 11.2.2016 izdala odločbo, s katero je Tomaž Prohinar imenovan za direktorja Direkcije RS za vode, organa v sestavi Ministrstva za okolje in prostor, in sicer za dobo petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Mandat je nastopil 10.3.2016.

Po izvedenem posebnem javnem natečaju za položaj za direktorja v direkciji je posebna natečajna komisija z dopisom obvestila ministrico za okolje in prostor, da je izvedla postopek ugotavljanja strokovne usposobljenosti in primernosti kandidatov za položaj direktorja direkcije ter v skladu s Standardi strokovne usposobljenosti z merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov na položajih v državni upravi ugotovila, da je Tomaž Prohinar primeren kandidat za navedeni položaj.

Tomaž Prohinar, dosedanji vršilec dolžnosti direktorja Direkcije RS za vode, je univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva in je svojo poklicno pot začel kot vodja projektov s področja komunalne ekonomike in geoinformacijskih sistemov v podjetju Locus d. o. o. V podjetju DRI upravljanje investicij, d. o. o. je do septembra 2015 kot namestnik vodje sektorja in vodja projekta vodil pripravo prostorske, projektne in okoljske dokumentacije za avtocestne in železniške projekte. Od maja 2013 do septembra 2015 je bil Tomaž Prohinar tudi direktor Evropskega gospodarskega interesnega združenja železnica Trst - Divača (GEIE ferrovia Trieste - Divača), ustanovljenega za koordinacijo čezmejnega železniškega projekta nove železniške proge.