Skoči na vsebino

NOVICA

Ogled izvedenega projekta poplavne varnosti na porečju Drave

Maribor, 9. 3. 2016 – Direktor Direkcije RS za vode Tomaž Prohinar si je skupaj z ministrico za okolje in prostor Ireno Majcen v Občini Duplek ogledal visokovodni nasip, ki je prvi investicijski projekt s področja poplavne varnosti na porečju Drave v Sloveniji in prvi po več kot 25-ih letih. Skupna vrednost investicije je 8 mio EUR, od tega 2,9 mio EUR v Dogošah v MO Maribor in 5,1 mio EUR v Občini Duplek. Gradnja se je izvajala v okviru kohezijskega projekta »Zagotovitev poplave varnosti na porečju Drave« (začetek julij 2013, konec julij 2016). Vrednost celotnega projekta znaša 22,9 mio EUR. V operativnem programu kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020 so predvideni številni novi projekti ureditev Drave, Dravinje, Polskave, pritokov Drave in potokov ter gradenj visokovodnih nasipov, hidrotehničnih posegov in dokončanje izgradnje zadrževalnika Medvedce.