Skoči na vsebino

NOVICA

Obnovljen Ločki jez

Obnova jezu je zasnovana na lokaciji obstoječega. Nahaja se na Savinji tik pod mostom v Mozirju. Jez je bil med visokimi vodami zelo poškodovan, tako da je njegova funkcija stabilizacije dna struge bila nezanesljiva. Predvsem so se pojavile poškodbe ob njegovem desnem boku, kjer je po visokih vodah leta 2007 nastala večja bočna zajeda, ki se je povečala leta 2012, ko je pretok Savinje na VP Nazarje dosegel približno 100 letno povratno dobo.

 

Izvedeno je podaljšanje prelivnega roba, s čimer se je na območju naselja znižala kota gladine visokih voda za okoli 50 cm. Poleg izboljšanja odtočnih razmer pri visokih vodah je jez opremljen z ribjo stezo, ki  omogoča vzdolžno prehodnost za vodne organizme. Saniran je tudi visokovodni nasip na desnem bregu gor vodno od jezu. Sama konstrukcija jezu je betonska, zakrita z lesenimi elementi, ki dajejo jezu videz starih lesenih kaštnih jezov, ki so jih nekoč gradili na Savinji. Jez je opremljen tako s flodrom – prelivom za splave, kot tudi s prelivom za zagotavljanje ekološko sprejemljivega pretoka.

 

Obnova jezu je financirana iz vodnega sklada v višini  304 tisoč evrov.