Skoči na vsebino

NOVICA

Redno srečanje predstavnikov Mednarodne komisije za varstvo reke Donave (ICPDR)

Ljubljana, 21. 4. 2016. Ministrstvo za okolje in prostor bo skupaj z Direkcijo Republike Slovenije za vode,  Mednarodno komisijo za varstvo reke Donave (ICPDR) in Mestno občino Ljubljana (MOL) organiziralo srečanje predstavnikov ICPDR iz 14 podonavskih držav. ICPDR je bila ustanovljena na podlagi določb Konvencije o sodelovanju pri varstvu in trajnostni rabi reke Donave, ki je bila ratificirana z Zakonom o ratifikaciji konvencije o sodelovanju pri varstvu in trajnostni rabi reke Donave. Na srečanju si bodo predstavniki vseh držav, združeni v delovno skupino za odnose z javnostmi pri Tajništvu ICPDR, izmenjali izkušnje in predloge o vključevanju deležnikov v načrtovanje in izvajanje ukrepov za izboljšanje ekološkega stanja vodnih virov, zmanjšanje poplavne ogroženosti ter trajnostnem razvoju v najbolj mednarodnem povodju na Zemlji – Podonavju. Republika Slovenija bo posebno pozornost namenila osvetlitvi sodelovanja v porečju Save, ki je najbolj vodnat pritok Donave. Zasedanje delovne skupine komisije bo potekalo v času, ko bomo obeležili Svetovni dan Zemlje (22. april). Tako bo to srečanje poudarilo pomen dejavnega sodelovanja med državami in mesti ter izvajanje ukrepov, ki pripomorejo k večji kakovosti življenja ob skupni reki. Na srečanju delovne skupine bo s svojim predstavnikom aktivno sodelovala tudi Direkcija za vode Republike Slovenije.

 

Zaprto za javnost

 
Lokacija: MOL, Ljubljana

 

Četrtek, 21. 4.

 
Srečanje s predsednikom Mednarodne komisije za varstvo Donave

 
12.00
 Ministrica Irena Majcen se bo sestala s predsednikom Mednarodne komisije za varstvo reke Donave (ICPDR), g. Petrom J. Kalasom.

 
Zaprto za javnost 

 
Lokacija: MOP, Dunajska 48, Ljubljana

 

Delavnica o dosežkih in načrtih trajnostne ureditve ob Ljubljanici

 
15.00 V okviru srečanja delovne skupine ICPDR bo ob Ljubljanici potekala delavnica. Agencija RS za okolje (ARSO), Komisija za hidrogeografijo - Zveza geografov Slovenije in Ljubljana - Zelena prestolnica Evrope 2016 - bodo predstavnikom ICPDR predstavili glavne dosežke in načrte za trajnostne ureditve ob Ljubljanici in Savi. Na odprti delavnici se bodo udeležencem srečanja pridružili tudi študenti, dijaki, učenci, ribiči, čolnarji, predstavniki Krajinskega parka Barje, predstavniki Direkcije za vode Republike Slovenije ter drugi deležniki iz območja, z namenom izmenjave idej za čim bolj kakovostne rešitve ob mednarodni reki. 

 

Odprto za javnost