Skoči na vsebino

NOVICA

Delovno srečanje mednarodne komisije za varstvo reke Donave

V Ljubljani je potekalo 19. redno delovno srečanje skupine za sodelovanje javnosti (ICPDR PP EG). Srečanja se je udeležil tudi predsednik Mednarodne komisije za varstvo reke Donave, gospod Peter Kalas. Zbrane predstavnike komisije ICPDR, med katerimi so tudi člani Direkcije RS za vode, je nagovoril z besedami spodbude za nadaljnje sodelovanje v skrbi za varstvo reke Donave. Na srečanju so predstavniki komisije izpostavili korektno in tvorno sodelovanje držav podpisnic Donavske konvencije. Zavzeli so se za učvrstitev in širitev strateškega partnerstva mednarodne komisije za varstvo reke Donave z ostalimi komisijami in telesi v okviru mednarodnih konvencij in sporazumov ter regionalnih strategij: donavske, alpske in jadransko-jonske. Poudarili so tudi potrebo za bolj učinkovito zaznavanje virov onesnaženja vode v povodju Donave. Več pozornosti pa bo treba nameniti tudi izobraževanju in ozaveščanju mladih v okviru univerzitetnih in drugih šolskih programov držav podpisnic Donavske konvencije.