Skoči na vsebino

NOVICA

Zasedanje Stalne slovensko-italijanske komisije za vodno gospodarstvo

V Novi Gorici je 17. maja 2016 potekalo zasedanje stalne slovensko-italijanske komisije za vodno gospodarstvo, ki so se ga udeležile predstavnice in predstavniki slovenske in italijanske strani.

 

V slovenski delegaciji so bili predstavniki Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za zunanje zadeve in Direkcije Republike Slovenije za vode.

 

Komisija je obravnavala vsebine, povezane z implementacijo vodne in poplavne direktive v Sloveniji in Italiji ter z izpolnjevanjem iz obeh direktiv izhajajočih obveznosti držav o čezmejnem sodelovanju. Prav tako so obravnavali vsebine, povezane z izgradnjo in delovanjem ČN Vrtojba, izkoriščanjem in čezmejno povezavo zadrževalnika in namakalnega sistema Vogršček, prevodnostjo potoka Koren, varnostjo jezov na Soči in vsebine, povezane z makroregionalnimi strategijami (Jadransko-jonska in Alpska).