Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

FRISCO 1, slovensko-hrvaški projekt za zmanjšanje poplavne ogroženosti

Direkcija za vode RS začenja aktivno delo na strateškem projektu "Čezmejno usklajeno slovensko-hrvaško zmanjševanje poplavne ogroženosti (Flood Risk Slovenia - Croatia Operations - kratica FRISCO 1)".  20. maja 2016 je bila v Podčetrtku podpisana prva pogodba za dela v okviru programa čezmejnega sodelovanja INTERREG Slovenija - Hrvaška 2014-2020.

 

Projekt v skupni vrednosti 4.070.000 evrov se bo izvajal v obdobju od 2016 do aprila 2019.  Med negradbene ukrepe zmanjševanja poplavne ogroženosti  spadajo skupne celovite študije z utemeljitvijo ukrepov, modeli, karte, skupne aktivnosti zaščite in reševanja na skupnih porečjih ali delih porečij Kolpe, Sotle, Drave, Mure, Bregane ter Dragonje. Izdelana bo tudi projektna dokumentacija za  nadaljevanje strateškega projekta FRISCO 2 za izvajanje v letih 2018 do 2020. Skoraj 8 milijonov evrov bo namenjenih za izvedbo gradbenih ukrepov.


Delo je razdeljeno med osem partnerjev, glavni partner so Hrvatske vode, na slovenski strani so poleg Direkcije za vode RS partnerji še Ministrstvo za okolje in prostor, Hidroinštitut, ARSO ter Uprava za zaščito in reševanje RS, ostala hrvaška partnerja pa sta še DUZS in DHMZ.


Direkcija za vode RS je v projektu FRISCO 1 zadolžena za izdelavo celovitih študij na skupnem čezmejnem delu porečja Dragonje, Mure in Sotle ter pripravo projektne dokumentacije na Muri, Sotli, Kolpi in Dravi, pri ostalih študijah, za katere so zadolžene Hrvatske vode, pa enakovredno sodeluje.
Sredstva, aktivnosti in odgovornosti se med slovenskimi in hrvaškimi partnerji delijo na pol.

 

Velik poudarek je dan tudi obveščanju in ozaveščanju prebivalstva z namenom zmanjšavanja poplavne ogroženosti.

 

Več na spletni strani http://84.39.218.255/si2/.