Skoči na vsebino

NOVICA

1. junij, mednarodni dan Save

1.  junija obeležujemo Dan Save v državah porečja: v Sloveniji, Hrvaški, Bosni in Hercegovini ter Srbiji.  Sava teče v dolžini 947 km in spada med najdaljše pritoke Donave. V Sloveniji teče v dolžini 221 km.  

 

Dan obeležujemo z različnimi dogodki. Predvsem želimo širiti zavedanje o pomenu reke za okolje,  gospodarski razvoj in trajnostni rabi. Poudariti želimo tudi pomen dobrega sodelovanja med državami in regijami, saj z izmenjavo izkušenj, znanja in novih dognanj pomembno prispevamo k boljšemu stanju voda in vodnega ekosistema ter tako k večji kakovosti življenja ljudi.