Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Projekt "Živeti z morjem"

Projekt “Živeti z morjem” je na pobudo Ministrstva za infrastrukturo – Uprave RS za pomorstvo ter Ministrstva za okolje in prostor povezal vse ključne ustanove in strokovnjake s področja varstva okolja. Slogan »Varuj morje, bodi Zvezda« nagovarja uporabnike morja in priobalnega pasu/morskega obrežja k odgovornemu ravnanju. Novinarska konferenca je uvod v polletne aktivnosti  z enim samim ciljem – ohranitvijo slovenskega morja za prihodnje rodove.

  

Povabilu Ministrstva za infrastrukturo - Uprave RS za pomorstvo in Ministrstvo za okolje in prostor so se odzvali: Direkcija RS za vode, Agencija RS za okolje, Zavod RS za varstvo narave – OE Piran, Krajinski park Strunjan, Inštitut za vode RS, Nacionalni inštitut za biologijo - Morska biološka postaja Piran, Društvo DOVES in Društvo Morigenos.

 

Strokovnjaki so javnost seznanili z upravljanjem z morskim okoljem, stanjem morskega dna, varstvom narave, onesnaževanjem, kakovostjo kopalnih voda in  z novo plovno ureditvijo.

 

Barbara Breznik z Ministrstva za okolje in prostor je predstavila načrt upravljanja z morskim okoljem, ki nastaja na ministrstvu in ob tem poudarila, da je izraba morskega in obalnega prostora intenzivna. Kljub številnim dejavnostim, ki jih izvaja človek in ki pomembno vplivajo na morsko okolje, se je v morju in na morskem obrežju ohranila bogata biotska raznovrstnost.

 

Stanje slovenskega morja in strategije vrednotenja stanja morja je predstavila Elizabeta Gabrijelčič z Agencije RS za okolje. V ospredju je skrb za onesnaženost morja s tributilkositrovimi (TBT) spojinami in obremenjenostjo s hranili. Poglede Morske biološke postaje Piran je predstavila Valentina Turk, ki je med osnovnimi cilji ustanove izpostavila pomen razumevanja medsebojnega delovanja ljudi z obalnim ekosistemom.

 

Izzivov varovanja morskega okolja se je preko posameznih morskih in obmorskih dejavnosti dotaknil Robert Turk z Zavoda RS za varstvo narave, OE Piran. Marko Starman iz Krajinskega parka Strunjan je predstavil upravljanje zavarovanega območja, problematiko sobivanja in posledično odgovornost posameznika. Ana Hace iz nevladne organizacije Morigenos je opozorila na primerno ravnanje v primeru srečanja z morskimi sesalci in želvami na morju.

 

Monika Peterlin z Inštituta za vode RS je preko vpliva človeških dejavnosti na podvodni hrup in odpadke v morju opozorila na potrebne ukrepe. Vloga posameznika ni zanemarljiva – tako pri zmanjšanju emisij podvodnega hrupa kot tudi pri odnosu do morskih odpadkov. Zorka Sotlar z Direkcije RS za vode je predstavila naloge oziroma področje vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč morja. Ob povečani ogroženosti in nenadni onesnaženosti morske obale direkcija izvaja izredne ukrepe za odpravo posledic in čiščenje.

 

Pred prihajajočo kopalno sezono je Mateja Poje  z Agencije RS za okolje  spregovorila o kakovosti  in spremljanju kopalnih voda, med katere pri nas umeščamo 14 naravnih kopališč in 7 kopalnih območij. Darja Žličar z Uprave RS za zaščito in reševanje je poudarila pomen varstva pred utopitvami. Boris Šušmak, nacionalni koordinator programa okoljske vzgoje v Sloveniji DOVES- FEE SLOVENIA, je predstavil značilnosti programa Modra zastava, ki spodbuja trajnostni razvoj z okoljsko vzgojo. Število modrih zastav ostaja enako lanskemu, skupno 16 zastav.

 

Predstavitev projekta je zaokrožil Jadran Klinec, direktor Uprave RS za pomorstvo. Predstavil je pomen varnosti na morju in obremenitve, ki jih plovila predstavljajo za slovensko morje. Na začetku nove plovne sezone so napotki za varno plovbo in sidranje prava popotnica.

 

Dobri zgledi vlečejo, zato “Varuj morje, bodi Zvezda!”. Vzgoja in izobraževanje odraslih in otrok lahko veliko prispeva k varovanju in ohranjanju slovenskega morja.

 

Vabljeni k sodelovanju!