Skoči na vsebino

NOVICA

Sestanek meddržavne skupine za ureditev vodotoka Koren na območju obeh Goric

V Gorici je 12. julija 2016 potekal prvi delovni sestanek v zvezi z izvedbo meddržavnega projekta Slovenija-Italija za zmanjšanje poplavne ogroženosti zaradi vodotoka Koren na območju Mestne občine Nova Gorica kot tudi Gorice v Italiji. Sestali so se predstavniki iz Slovenije in Italije na podlagi sklepa Stalne slovensko-italijanske komisije za vodno gospodarstvo, da bi se dogovorili o poteku izvedbe. Obstoječi izvedbeni protipoplavni ukrepi ne zadoščajo za zagotavljanje poplavne varnosti obeh Goric. Predmet skupnega projekta je povečanje pretočne sposobnosti prekritega potoka Koren z izgradnjo dodatne cevi.