Skoči na vsebino

NOVICA

Video "Živeti z morjem"

Projekt “Živeti z morjem” je na pobudo Ministrstva za infrastrukturo – Uprave RS za pomorstvo ter Ministrstva za okolje in prostor povezal vse ključne ustanove in strokovnjake s področja varstva narave. Direkcija Republike Slovenije za vode se dejavno vključuje v projekt »Živeti z morjem«.

 

Slogan »Varuj morje, bodi Zvezda« nagovarja uporabnike morja in priobalnega pasu/morskega obrežja ter širšo javnost k odgovornemu ravnanju.

 

V okviru projekta »Živeti z morjem« je bil pripravljen film, ki ozavešča širšo javnost o pomenu morja in morskega obrežja ter koristih, ki jih nudita. Prav tako je pomembno zavedanje pritiskov, s katerimi ju ogrožamo, ter načinih rabe in obnašanja na morju in obali. Z obnašanjem lahko širša javnost prispeva k njunemu varovanju in ohranjanju. Z izobraževanjem in vzgojo lahko uporabnike morja in obale spodbudimo k  takšni rabi, s katero ne bodo ogrožali svojega zdravja in varnosti, pa tudi ne dobrega počutja morskih organizmov.


Pridružite se in tudi sami prispevajte k uspešnosti projekta, ki si je za izziv zastavil ohranitev morja za prihodnje rodove.

 

Povezavi na filma:

 

v slovenskem jeziku: https://www.youtube.com/watch?v=FOy_Klcgpq4

v angleškem jeziku (in English): https://www.youtube.com/watch?v=Ppdq0Pm9ofw