Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Predstavitev DRSV na vodnih dnevih

Letošnji simpozij Vodni dnevi 2016, 22. po vrsti, je bil posvečen poglobljenemu pogledu na meritve, ki se izvajajo na področju oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadne vode ter upravljanja voda in širšega varstva vodnega okolja. Dogodek je potekal v kongresnem centru Olimia v Podčetrtku, 13. in 14. oktobra, z mednarodno udeležbo strokovnjakov, predstavnikov raziskovalnih organizacij, univerz in upravljavcev.

 

Dogodka se je udeležil direktor Direkcije RS za vode Tomaž Prohinar s sodelavci. V uvodnem pozdravnem nagovoru je poudaril vlogo direkcije kot pomembnega subjekta upravljanja z vodami, ki se dotika tudi vsebin, obravnavanih na tem strokovnem posvetu. Predvsem pri pridobivanju vodnih pravic za vodovode (zadnje čase je najbolj pereče ravno urejanje statusa vaških vodovodov); pri vodnih pravicah za ostale rabe vode, kjer se voda jemlje iz javnih vodovodov; pri pridobivanju projektnih pogojev in izdajanju vodnih soglasij v postopkih pridobitve gradbenih dovoljenj tako za vodovode kakor za infrastrukturo za odvajanje in čiščenje odpadnih vod; pri izračunu in obračunu vodnih dajatev in drugih vsebinah.

 

Dotaknil se je tudi tematike vode, o kateri se je v javnosti veliko govorilo. »Prepoznavamo jo kot strateški vir, naravno bogastvo in potencial, ki ga ima Slovenija. Vode ima Slovenija dovolj. Toliko, da jo vse prevečkrat jemljemo kot nekaj samoumevnega in smo prepričani, da nam je ne more zmanjkati. Ob tem pa pozabljamo, da se moramo tudi v primeru upravljanja z vodami obnašati kot dober gospodar in skrbeti zanje. Zanemarjanje te pozornosti v zadnjih dvajsetih, petindvajsetih letih se kaže v zanemarjenih vodotokih, slabo vzdrževani vodni infrastrukturi in velikih škodah ob vse pogostejših poplavah. Prav tako pa se tudi področje oskrbe s pitno vodo in varovanja vodnih virov srečuje s svojimi težavami«.

 

Sodelavki Direkcije RS za vode dr. Nataša Smolar Žvanut in mag. Jana Meljo sta sodelovali s predstavitvijo programa ukrepov rabe površinskih voda v okviru Načrta upravljanja voda.

 

"Temeljni ukrepi s področja rabe voda, ki se že izvajajo, vključujejo spodbujanje gospodarne in trajnostne rabe voda, izvajanje nadzora nad odvzemanjem voda, izvajanje operativnega monitoringa vodnih pravic, izvajanje monitoringa naravnih pojavov, povezanih s posebno rabo voda, ter odločanje o rabi voda. V okviru predloga Programa ukrepov upravljanja voda za obdobje 2016–2021 pa je z namenom izboljšanja izvajanja temeljnih ukrepov predlagan ukrep, vezan na podporo odločanju o rabi ter nadgradnji in povezavi različnih evidenc s področja voda v skupni informacijski sistem«.

 

Več...