Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Struga reke Rinže očiščena in sanirana

Kočevje, 9.11.2016. Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen je v okviru dvodnevnega regijskega obiska Vlade RS v JV Sloveniji obiskala Občino Kočevje. S sodelavci DRSV si je ogledala tudi izvedena sanacijska dela struge reke Rinže. Saniran je desnobrežni zid v dolžini približno 80 m del in iz struge odstranjeni sedimenti na odseku od zapornic do športne dvorane. Vrednost del je znašala 450.000 evrov.

 

Rinža je značilna kraška ponikalnica in obenem glavna reka Kočevskaga polja. Rinža teče na približno 2,5 km dolgem odseku tudi skozi središče Kočevja. V preteklosti so bile tako brežine kot sama struga na tem odseku urejene in na odseku skozi strogi center utrjene z obrežnimi zidovi. Približno 200 m dolvodno od mostu (Roške ceste) so bile leta 1956 zgrajene zapornice, katerih glavni namen je regulacija vodotoka in vzdrževanje konstantne gladine na območju centra za izboljšanje sanitetnih razmer.

 

Tako zapornice kot zidovi so od izgradnje dalje prestali številne visokovodne dogodke, izpostavljeni so bili tako vremenskim kot antropogenim vplivom – načel jih je zob časa. Ta je na več mestih za seboj pustil skoraj nepopravljive posledice.

 

Medtem ko je bila zapornica leta 2007 sanirana, pa na zidovih ob Rinži večjih vzdrževalnih ali sanacijskih del vse od izgradnje dalje ni bilo. Zidovi so bili predvsem na odseku dolvodno od mostu in cerkve precej poškodovani, nestabilni, ponekod pa so se celo porušili.

 

Odsek gorvodno od zapornice je pestil še drug pereč problem obsežnega razraščanja rumenega blatnika (Nuphar luteum) v strugi in posledično izdatnega zamuljevanja struge. Z odstranitvijo le teh smo znova vzpostavili prvotno pretočnost struge in omogočili boljše življenjske pogoje v vodotoku.