Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Urejena struga hudourniškega potoka Boka v sotočju s Sočo

Boka je potok z izrazitim hudourniškim značajem in izredno veliko transportno sposobnostjo sedimentov. V povirju Boke je zaradi konfiguracije terena večje število aktivnih erozijskih žarišč, ki Boko napajajo z naplavinami-gramozom z večjim deležem večjih skal. Visoke vode Boke ter naplavine počasi transportirajo proti njenemu iztoku v Sočo. Zaradi teh naplavin je pretočni profil Soče na sotočju precej zmanjšan in predstavlja "ozko grlo", ki dviga gladino visokih vod Soče na gorvodnem odseku (Čezsoški Prodi) in povzroča poplavljanje izven struge (Podčela, Podklopca). Naplavin na sotočju je bilo iz leta v leto vedno več pretočni profil Soče pa se je vse bolj ožal.  

 

Nujni so bili ureditveni ukrepi struge Boke od iztoka iz ozke soteske do sotočja s Sočo, da so preprečeni oziroma zmanjšani erozijski procesi na obeh brežinah ter s tem izboljšane tudi hidromorfološke razmere v spodnjem delu struge Boke in na njenem sotočju s Sočo. Z odstranitvijo odvečnih naplavin je Soči zagotovljen dovolj velik pretočni profil, da se prepreči dvig gladine gorvodno in posledično poplavljanje stanovanjskih objektov in prometne infrastrukture. Material pridobljen iz odstranjenih naplavin se je uporabil pri sanaciji erozijskih zajed na levi brežini nad cestnim mostom. S tem ukrepom so poškodovane brežine zavarovane pred nadaljnjo erozijo, kar preprečuje oziroma zmanjšuje možnost, da bi visoke vode v prihodnosti poplavile cestni most in s tem prekinile prometno povezavo z zgornjim Posočjem. Vrednost izvedenih del je 245 tisoč €.