Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Izvedena dela na območju zgornje Save

Sanacija zajed odseka Save Dolinke pri Mojstrani in struge v Hrastnici 

Odsek Save Dolinke dolvodno naselja Mojstrana, med izlivom Triglavske Bistrice in spodnjim mostom ceste v Mojstrano se razprostira med kmetijskimi površinami in logi. Struga teče po slabo vezanih prodnih nanosih. Odsek je bil v preteklosti sistematično urejevan z več obrežnih zavarovanj, ki so deloma stabilizirale brežine in vodotok, preprečevale širjenje erozijskih procesov in s tem sproščanje velikih količin naplavin. Intenzivni padavinski dogodki, posebej novembra 2012, so povzročili ekstremno bočno erodiranje vseh konkavnih brežin, nastale so številne globoke in dolge zajede, ki so ogrožale traso bivše železnice Jesenice – Trbiž, danes uporabljeni kot državni daljinski kolesarski povezavi. Glede na prioritete in v okviru razpoložljivih sredstev je bila izvedena sanacija zajed pri Mojstrani. Obnovljeni sta leva in desna brežina s podporno dvostensko leseno kašto, polnjena s kamenjem in z lesenimi piloti in ozelenjeni. Vrednost obeh odsekov je slabih 300 tisoč EUR.

 

S sanacijskimi deli struge v Hrastnici se je stabilizirala struga in preprečila erozija zemljine v delu pod lokalno cesto - odsek Fojska Žaga - križišče za Vrbančka. Dela so izvedena v sodelovanju z Občino Škofja Loka v vrednosti 102.476 EUR. Struga se nahaja v ozki globoki grapi s strmimi pobočji. Na desnem pobočju nad njo poteka lokalna cesta. Odsek vodotoka je bil v času poplav septembra 2014 med najbolj prizadetimi. Struga vodotoka je bila ob poplavah ekstremno erodirana. Globinska erozija je spodkopala brežino do višine lokalne ceste, ki je bila na več odsekih zelo poškodovana.