Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Investicijsko vzdrževalna dela na območju Kostanjevice na Krki

Zaključila so se investicijsko – vzdrževalna dela na reki Krki, v območju Kostanjevice na Krki. Dela so zajemala odvzem naplavin, sanitarni posek odvečne zarasti, sanacijo večje zajede in popravilo obstoječih zavarovanj na brežinah na otoku.

 

Na lokacijah gorvodno od novega mostu na obvoznici ter gorvodno in dolvodno od starega mostu na levem rokavu je bilo odvzeto dobrih 20.000 m3 naplavin. S tem ukrepom se je povečala hitrost in zmanjšale gladine ob nastopu vsakoletnih visokih vod, kar se je že potrdilo ob povišanih jesenskih vodostajih. Hkrati je potekala tudi sečnja obrežne zarasti na brežinah Krke na območju Kostanjevice. Posekov grmovne zarasti je bilo preko 30.000 m2