Skoči na vsebino

NOVICA

Sanacija obrežnih zidov mestne Gradaščice

 

Med Trnovskim mostom in izlivom mestne Gradaščice v Ljubljanico je izvedena sanacija obrežnih zidov v dolžini 275 m. Zidovi so del regulacijskih del, ki so bila izvedena pred II. svetovno vojno. S sanacijskimi deli se je preprečilo širjenje poškodb in stabiliziralo brežine.

 

Za Gradaščico je bil sprejet Odlok o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za  kulturni spomenik državnega pomena, zato je bilo potrebno upoštevati določene dodatne zahteve s strani varovanja kulturne dediščine. Dela je bilo potrebno izvesti skladno s podanimi kulturno varstvenimi pogoji. Nabrežja Gradaščice predstavljajo naravno vrednoto, tako da je bilo predhodno potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje in dela izvesti skladno s podanimi naravovarstvenimi pogoji.