Skoči na vsebino

NOVICA

Sanacija obstoječe vodne infrastrukture na Savi v Šentjakobu

Drča na Savi v Šentjakobu pod avtocestnim mostom je pomemben objekt vodnogospodarske infrastrukture, ker ohranja niveleto dna struge na določenem nivoju, in s tem varuje pribrežne površine pred usadi in oba mostova nad drčo pred  spodjedanjem in v skrajnem primeru porušitvijo.

 

Namen investicije je bila sanacija obstoječe vodne infrastrukture (obrežnih zavarovanj s kamnito zložbo v betonu in kamnito zložbo v suho na odseku drče pod avtocesto) s katero je bilo preprečeno propadanje le-te. Hkrati pa je zmanjšana nevarnost usadov pribrežnih površin in ohranjena stabilnost obeh mostov nad drčo.