Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Izvedena dela na območju porečja reke Drave

Na podlagi pripravljene in  potrjene investicijske dokumentacije  so bila dodeljena sredstva za izvajanje dodatnih vzdrževalnih del  na območju porečja reke Drave. Takoj se je začelo z izvajanjem del za vzdrževanje pretočne sposobnosti vodotokov in preprečitev napredovanja erozijskih pojavov na vodni infrastrukturi. Dela so se zaključila na vodotokih Igrčevega potoka, Mučke Bistrice, Radeljskega potoka, Vuhreščice, Brezniškega potoka, Radoljne, Lobnice, Logarjevega potoka, Selniške Bistrice, akumulacija Pernica, Radečkega potoka in akumulacija Dežno.

 

Na obravnavanih odsekih se je z izvedenimi deli vzpostavila normalna pretočnost strug, z obnovo obstoječe infrastrukture pa se je povečala stabilnost strug.

 

Z izvedenimi deli na akumulacij Dežno pa se je ponovno  zagotovilo varno obratovanje akumulacije in nadaljnja preprečitev erozijskih pojavov ter njegove potencialne porušitve, ki bi ogrozila življenje in premoženje ljudi ter infrastrukturo.