Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Zaključna konferenca mednarodnega projekta BeWater

"Družba kot ključni akter pri prilagajanju porečja na globalne spremembe"

V Novi Gorici je 7. in 8. marca 2017 potekala zaključna konferenca mednarodnega projekta BeWater s sloganom »Družba kot ključni akter pri prilagajanju porečja na globalne spremembe«. Konference sta se udeležili dr. Nataša Smolar-Žvanut in mag. Jana Meljo iz Direkcije RS za vode s predstavitvijo rabe vode v načrtu upravljanja voda s poudarkom na podnebnih spremembah.

 

Območje Sredozemlja je po ocenah strokovnjakov v okviru Evrope med bolj ranljivimi glede podnebnih sprememb, posledično bodo njihovi učinki v veliki meri prizadeli razpoložljivost in kakovost vodnih virov. Z namenom, da se zagotovi dolgoročna učinkovitost upravljanja z vodnimi viri, t.j. trajnostna oskrba s kakovostnimi vodnimi viri tudi v prihodnje, se je treba soočiti z možnimi vplivi podnebnih sprememb. Ključnega pomena je, da družba, interesne skupine, strokovnjaki in politiki predstavijo svoje potrebe, probleme in želje. V mednarodni projekt BeWater, ki je potekal v obdobju 2013-2017, so bili tako vključeni različni deležniki (predstavniki civilne družbe, predstavniki lokalne samouprave, kmetje, predstavniki gospodarstva in drugi) s porečja Vipave v Slovenji, porečja Rmel v Tuniziji, porečja Tordera v Španiji in porečja Pedieos na Cipru. Glavni namen projekta je bil spodbujanje dialoga in sodelovanje med znanostjo in družbo za trajnostno upravljanje voda in prilagoditev na vplive globalnih sprememb v Sredozemlju. Rezultati projekta vključujejo izdelavo Načrta prilagajanja porečja reke Vipave na podnebne spremembe, Priročnik za participativno načrtovanje prilagajanja porečja in drugi.

 

Za delovno področje rabe voda je bil v okviru priprave strokovnih podlag Načrta upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja za obdobje 2016–2021 analiziran sistem podeljevanja vodnih pravic, obseg rabljene vode po  vrstah rabe vode ter indeksi rabe voda v Sloveniji.

 

Za dosego zastavljenih ciljev, kot je spodbujanje trajnostne rabe vode z namenom doseganja dobrega stanja voda do leta 2021, so bili s Programom ukrepov upravljanja voda za obdobje 2016–2021 sprejeti tudi ukrepi s področja rabe voda, ki so vezani na podnebne spremembe:

 

•      Sistem podeljevanja vodnih pravic (R1a)

•      Omejitve, prepovedi in pogoji rabe voda (R3a)

•      Sistem oskrbe s pitno vodo (R4a)

•      Spodbujanje učinkovite in trajnostne rabe vode (R5a)

•      Monitoring površinskih in podzemnih voda (OS6a)

•      Sistem za podporo odločanju o rabi voda (R1b1)

•      Priprava izbora kazalcev za razglas različnih stopenj jakosti in pragov suš (OS3.2b8)

 

S predstavljenimi ukrepi s področja rabe voda in ukrepi drugih delovnih področij bomo pripomogli k zmanjšanju negativnega vpliva podnebnih sprememb na stanje voda.