Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Podpisan sporazum za izvedbo protipoplavnih ukrepov ob Voglajni s pritoki

Šentjur, 10.5. 2017. Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen je skupaj z županom Občine Šentjur mag. Markom Diacijem in direktorjem Direkcije RS za vode Tomažem Prohinarjem slavnostno podpisala sporazum o sofinanciranju projekta » Protipoplavni ukrepi ob Voglajni s pritoki v Šentjurju – fazi C in D«

 

Projekt obsega izvedbo celovitih ukrepov za povečanje poplavne varnosti na območju Šentjurja in obsega izvedbo tako gradbenih kot negradbenih ukrepov. Obnovljeni bodo obstoječi protipoplavni nasipi in zidovi, izvajala se bodo dela za ohranitev stabilnosti brežin in dna strug ter njihovih pretočnih profilov. Izvajala se bodo dela za potrebe razširitve strug, za ohranjanje razlivnih površin za zmanjšanje poplavnih visokovodnih valov, ter gradili suhi zadrževalniki na primernih območjih. Skratka, izvedba ukrepov renaturacije vodnih strug in vodnega okolja je predvidena tam, kjer takšni ukrepi dajejo za okolje in ljudi najoptimalnejše rezultate. Za dosego teh ciljev je projekt razdeljen na 7 faz – podprojektov, ki vsaka zase predstavlja tehnično, tehnološko in finančno celoto. Skupna ocenjena vrednost faze C in D je 3.928.000 evrov.