Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

S potoka Tojnica, na požarišču Kemisa, odstranjena oljna gošča

 Na potoku Tojnica  je potekalo čiščenje onesnaževal na zgornjem delu, na požarišču tovarne Kemis. Od 17. do 22. maja je služba za čiščenje celinskih voda in preprečevanje onesnaženja vodnih in priobalnih zemljišč, VGP Drava, odstranjevala z vodne površine obsežne količine oljne gošče, ki se je zadržala za pregradami ob objektu in v meandrih potoka. Na celotnem odseku se je usedlina oprijela brežine in obrežne vegetacije. Gre za nevarni odpadek, ki je zajel 100 metrski pas gorvodno, ob tovarni. Da bi oljno goščo čimprej in čimhitreje odstranili s površine, da ne bi prišlo do izlitja v Ljubljanico, je VGP Dravi priskočila na pomoč še služba  za varovanje obalnega morja SVOM in VGP Hidrotehnik. Na terenu je bilo aktiviranih okoli 30 ljudi. Načrpanih je okoli 80 kubičnih metrov zaoljenih vod. Oljna gošča je odstranjena, trenutno poteka grobo čiščenje zaoljenih brežin s pomočjo črpalk s šobami, z namenskimi pršilniki z uporabo sredstev za nevtralizacijo.

 

Sanacija onesnaženih brežin bo dolgotrajnejša, saj je v teku še podrobnejša analiza snovi, ki so se zajedle v brežino. Na osnovi pridobljenih podatkov  bo izdelan sanacijski program.