Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Ureditev struge Sore skozi center Medvod

Na območju zgornje Save smo pričeli z izvajanjem dodatnih del na vodotoku Sora z ureditvijo struge skozi center Medvod. Izvedba del je potrebna zaradi zmanjšanja poplavne ogroženosti centra naselja, za zagotovitev stabilnosti in funkcionalnosti struge, ustreznih odtočnih razmer za zmanjšanje zastajanja plavin na odseku, varstva lokalne in državne infrastrukture pred visokimi vodami in erozijsko aktivnostjo. 

 

Odsek Sore od sotočja s Savo gorvodno do mostu glavne ceste Kranj – Ljubljana v dolžini  380 m teče skozi center naselja Medvode. Brežine vodotoka vzdolž odseka struge so erodirane, zavarovanja pa poškodovana. Vzdolž desne brežine je erodirano tudi dno, mestoma globine poglobitev dosegajo do 3 m, medtem ko se ob levi brežini tvori prodišče višine do 1 m. Obstoječ prag je močno poškodovan, deloma porušen, podslapje pragu močno poglobljeno kar dodatno ogroža stabilnost preostanka pragu. Zaključni prag je odnešen, ostali le bolj ali manj nagnjeni železni piloti – tirnice. Leva in desna brežina v območju pragu sta močno erodirani (leva brežina interventno zavarovana s skalometom). Obstoječa ribja steza je deloma odnešena in ne opravlja svoje funkcije. 

 

Gre za celovit projekt obnove, dopolnitve in rekonstrukcije obstoječih obrežnih zavarovanj, pragu s podslapjem in zaključnim pragom ter ribje steze, ki ga je možno deliti v dve zaključeni celoti. Prioritetna je obnova in rekonstrukcija obstoječega pragu s podslapjem, zaključnim pragom in ribjo stezo ter dopolnitev obrežnih zavarovanj leve in desne brežine gorvodno obstoječega pragu do pribl. prvega mostu. 

 

Ministrstvo za okolje in prostor in Direkcija RS za vode sta zagotovila potrebna sredstva za izvedbo investicije v vrednosti 500.000€ (z DDV). Z manjšim deležem sodeluje tudi Občina Medvode, ki bo prispevala slabih 34.000€ (z DDV). Dela naj bi se zaključila do oktobra 2017.