Skoči na vsebino

NOVICA

Obnovitvena dela na Slapenskem potoku

Na Slapenskem potoku nad mostom za Slap se je z namenom popravila poškodovanih obrežnih zavarovanj in izboljšanja prevodnosti korita ter izboljšanja poplavne varnosti okoliških stanovanjskih objektov pristopilo k obnovi.  Do poplavljanja stanovanjskih objektov na levem bregu in poškodbe vodne infrastrukture je prvič prišlo ob poplavah septembra 2010. Sledile so vsakoletne poplave, zadnja je bila 15.06.2016.

 

Dela so se izvedla v dolžini 93 m. Desna brežina se je zavarovala s kamnito zložbo, leva pa z armirano zložbo iz kamna v betonu v naklonu 5:1, do skupne višine H=2,50m. Dno struge se je stabiliziralo s talnimi pragovi iz kamna v betonu.