Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Ureditvena dela Leškega potoka

 Neurje konec junija 2016 je povzročilo veliko škode na naravni strugi Leškega potoka, kot tudi na obstoječi vodni infrastrukturi. Pregrada, ki je locirana nad stanovanjsko hišo z naslovom Leše 139 je bila v izredno slabem stanju, zaplavek pregrade pa je bil v celoti zapolnjen z erozijskim materialom. Dolvodno od pregrade se je pojavljala bočna erozija. Obstoječa pregrada se je porušila v vidnem delu zaplavka pregrade.

 

Zgrajena je nova pregrada iz grobega zidu iz kamna v betonu ter se zaradi poteka trase dolvodno od pregrade zamaknila. Brežine in dno v podslapju se je utrdilo s kamnito zložbo v betonu, pregrado pa se je podprlo z zaključnim pragom. Dolvodno so se na dolžini 30 m utrdile tudi brežine struge s kamnito zložbo v suho.

 

Z izvedenimi deli se je vzpostavila potrebna stabilnost pregrade ter struge dolvodno od pregrade. Z odstranitvijo erozijskega materiala iz zaplavnega prostora pregrade pa se je zagotovil volumen za zadrževanje materiala v prihodnje.