Skoči na vsebino

NOVICA

Prenovljene Splošne smernice s področja upravljanja z vodami

Obveščamo vas, da so na naši spletni strani objavljene prenovljene Splošne smernice s področja upravljanja z vodami.

 

Splošne smernice so dokument, v katerem je Direkcija Republike Slovenije za vode, kot nosilec urejanja prostora, konkretizirala določbe predpisov in dokumentov s svojega delovnega področja na območje, ki je predmet načrtovanja oziroma v katerem se načrtuje, in na načrtovane posege v prostor ali prostorske ureditve.

 

Direkcija Republike Slovenije za vode je na podlagi večletnega spremljanja prakse dopolnila Splošne smernice s področja upravljanja z vodami na način, da so uporabnikom še bolj prijazne. Tako smernice zajemajo tudi tri priloge, ki uporabnikom dajejo usmeritve in navodila za pripravo strokovnih podlag.