Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Obnovljen porušen jez v Oplotnici

Visoke vode v letu 2016 so porušile obstoječi jez ob parku v centru kraja Oplotnica, ki je imel nekoč funkcijo preusmerjati vodo v dovodni kanal za odvzem za pralnico in je danes zaščiten kot spomenik oblikovane narave. Posledično se je poglobilo dno struge gorvodno vse do mostu, kar pa je ogrozilo hišo ter stabilnost obstoječih zidov med potokom in cesto. Problemi so se ob neurjih pojavljali že v preteklosti, saj je niveleta reke zaradi jezu in odvzema precej visoka in so se narasle vode razlivale po vzporedni cesti in poplavile precejšnji del naselja.  Problem je torej predstavljal porušen jez in prekinitev dotoka vode v park in pralnico ter nezadostna pretočnost struge Oplotnice nad jezom.

 

Izvedel se je novi prag, ki je lociran na področju starega porušenega. Prag na Oplotnici je zasnovan tako, da omogoča nadaljnjo ureditev struge s ciljem večanja poplavne varnosti. Z izvedbo praga smo stabilizirali strugo in skupaj z ureditvijo mlinščice vrnili vodo v park in k zgodovinskemu objektu, pralnici perila. Postavljena je tudi ribja steza, ki omogoča prehod vodnih organizmov, katerim je bila do sedaj zaprta pot -razen po mlinščici. Vrednost del: 83.700,00 EUR. Od tega je Občina Oplotnica za ureditev Mlinščice sofinancirala 8.700 EUR.