Skoči na vsebino

NOVICA

Čista obala 2017

Akcija prostovoljnega čiščenja morske obale

Slovenija je avgusta sprejela Načrt upravljanja z morskim okoljem (NUMO). Eden izmed ukrepov znotraj načrta je tudi čiščenje obale trdnih odpadkov, ki ga izvaja Direkcija za vode RS s pomočjo koncesionarja od leta 2016 dalje. Prej je to izvajala Služba varstva obalnega morja pod okriljem Ministrstva za okolje in prostor. 

 

Čiščenje obalne linije poteka s pomočjo strokovnih delavcev, se pa vsako leto organizira tudi več prostovoljnih čistilnih akcij. Ena najobsežnejših na slovenski obali je akcija Čista obala, ki poteka vsako leto po vsem svetu v okviru Mednarodnega dneva čiščenja obal (International coastal Cleanup - ICC).

 

Čiščenje poteka v manjših skupinah s pomočjo opreme, ki jo priskrbijo organizatorji. Odpadki se dejansko štejejo in kategorizirajo, kar je v skladu tudi z metodologijo analize onesnaženosti obale po načrtu upravljanja z morskim okoljem.  

 

Morski odpadki so vsi trdni odpadki človekovega izvora, ki so našli pot v morsko okolje. V morje lahko zaidejo tako iz dejavnosti na kopnem kot na morju. Na podlagi obstoječih podatkov in prvega vrednotenja stanja morskega okolja zaradi prisotnosti morskih odpadkov v Sloveniji je ocena pokazala, da se odpadki na obali in morskem okolju pojavljajo v taki meri, da je zaznana preobremenjenost okolja. Odpadki so vseh možnih vrst, oblik in materialov, pri čemer prevladujejo odpadki iz umetnih mas (različne vrste plastik). Po ocenah analiz spremljanja stanja v Sloveniji, ti odpadki predstavljajo tudi do 90 % vseh morskih odpadkov na obali. Ker so odpadki škodljivi tako za morsko okolje kot tudi za človeka, je Slovenija sprejela ukrepe za zmanjševanje onesnaževanja morskega okolja s trdnimi odpadki. Ena izmed aktivnosti pa je tudi redno čiščenje morske obale ter izvedba čistilnih akcij s pomočjo prostovoljcev, kar povečuje splošno ozaveščenost ljudi o tej problematiki.  

 

Letošnja akcija je potekala v soboto, 23. 9. 2017 na območju slovenskih obalnih občin. Kot prostovoljci so se je udeležili tudi uslužbenci Direkcije RS za vode, ki so odpadke pobirali ter v sklopu izvajanja del javne službe poskrbeli za odvoz in pravilno ravnanje z njimi.

 

Več informacij o akciji na spletni povezavi: https://www.facebook.com/events/465153273864428/