Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Čista obala 2017

Akcija prostovoljnega čiščenja morske obale

Slovenija je avgusta sprejela Načrt upravljanja z morskim okoljem (NUMO). Eden izmed ukrepov znotraj načrta je tudi čiščenje obale trdnih odpadkov, ki ga izvaja Direkcija za vode RS s pomočjo koncesionarja od leta 2016 dalje. Prej je to izvajala Služba varstva obalnega morja pod okriljem Ministrstva za okolje in prostor. 

 

Čiščenje obalne linije poteka s pomočjo strokovnih delavcev, se pa vsako leto organizira tudi več prostovoljnih čistilnih akcij. Ena najobsežnejših na slovenski obali je akcija Čista obala, ki poteka vsako leto po vsem svetu v okviru Mednarodnega dneva čiščenja obal (International coastal Cleanup - ICC).

 

Čiščenje poteka v manjših skupinah s pomočjo opreme, ki jo priskrbijo organizatorji. Odpadki se dejansko štejejo in kategorizirajo, kar je v skladu tudi z metodologijo analize onesnaženosti obale po načrtu upravljanja z morskim okoljem.  

 

Morski odpadki so vsi trdni odpadki človekovega izvora, ki so našli pot v morsko okolje. V morje lahko zaidejo tako iz dejavnosti na kopnem kot na morju. Na podlagi obstoječih podatkov in prvega vrednotenja stanja morskega okolja zaradi prisotnosti morskih odpadkov v Sloveniji je ocena pokazala, da se odpadki na obali in morskem okolju pojavljajo v taki meri, da je zaznana preobremenjenost okolja. Odpadki so vseh možnih vrst, oblik in materialov, pri čemer prevladujejo odpadki iz umetnih mas (različne vrste plastik). Po ocenah analiz spremljanja stanja v Sloveniji, ti odpadki predstavljajo tudi do 90 % vseh morskih odpadkov na obali. Ker so odpadki škodljivi tako za morsko okolje kot tudi za človeka, je Slovenija sprejela ukrepe za zmanjševanje onesnaževanja morskega okolja s trdnimi odpadki. Ena izmed aktivnosti pa je tudi redno čiščenje morske obale ter izvedba čistilnih akcij s pomočjo prostovoljcev, kar povečuje splošno ozaveščenost ljudi o tej problematiki.  

 

Letošnja akcija je potekala v soboto, 23. 9. 2017 na območju slovenskih obalnih občin. Kot prostovoljci so se je udeležili tudi uslužbenci Direkcije RS za vode, ki so odpadke pobirali ter v sklopu izvajanja del javne službe poskrbeli za odvoz in pravilno ravnanje z njimi.

 

Več informacij o akciji na spletni povezavi: https://www.facebook.com/events/465153273864428/