Skoči na vsebino

NOVICA

Zaključena II. faza del na hudourniku Tribušak

Na hudourniku Tribušak v Šempasu je zaključena II. faza obnove poškodovanih brežin zaradi poplavnih dogodkov. Poplavljanje stanovanjskih, gospodarskih in drugih objektov, poškodbe vodne infrastrukture ter erozija dna in brežin je nastala po poplavah med 27. 10. in 6. 11. 2012.

 

Na odseku dolžine 240 m so brežine zavarovane s kamnitimi zložbami in zložbami iz kamna v betonu. Dno struge je stabilizirano s talnimi pragovi iz kamna v betonu. S tem se je povečala pretočnost struge in izboljšala varnost pred škodljivim delovanjem voda.