Skoči na vsebino

NOVICA

Odobren čezmejni projekt — obnova pregrade Vonarje

V okviru programa čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija - Hrvaška za obvladovanje poplavne ogroženosti v čezmejnih porečjih je Odbor za spremljanje tega programa, ki je zasedal 28. novembra 2017 v Dobrni, odobril projekt pod kratico FRISCO 2.1 - obnova pregrade Vonarje. Vrednost projekta znaša 1.678.525 EUR, od tega je omogočeno črpanje sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v vrednosti 1.426.746,25 EUR. 

 

Vodilni partner je Direkcija Republike Slovenije za vode, partner v projektu pa Hrvatske vode. Projekt zajema posodobitev zastarele strojne in elektro opreme pregrade, obnovitev dotrajane betonske konstrukcije, dograditev objekta in naprave za celovito opazovanje pregrade Vonarje ter izvedbo spremljajočih aktivnosti osveščanja in obveščanja javnosti. 

 

Direkcija RS za vode že izvaja pripravljalne aktivnosti za predviden začetek gradnje v prihodnjem letu, zaključek del je predviden spomladi 2019.