Skoči na vsebino

NOVICA

Podpis sporazumov o sofinanciranju protipoplavnih ukrepov z občinami Slovenske Konjice, Kidričevo in Videm pri Ptuju

Ljubljana, 26. 3. 2018 – Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen in Direktor Direkcije RS za vode Tomaž Prohinar sta z župani  občin Slovenske Konjice Miranom Gorinškom, Kidričevo Antonom Leskovarjem in Videm pri Ptuju Friderikom Bračičem podpisala dva sporazuma, o sofinanciranju projekta "Protipoplavni ukrepi na Dravinji v naseljih Zbelovo in Mlače" ter "Protipoplavni ukrepi na Polskavi in Framskem potoku do Lancove vasi.

S sporazumoma se bodo v prihodnjih letih izvedli ukrepi v skupni višini približno 5,1 mio evrov, med drugim rekonstrukcije strug, nadomestitev mostu, ribja zavetišča in protipoplavni nasipi. Dela, ki so predmet sporazumov, se bodo izvajala v letih 2018 do 2020.

 

Cilj predvidenih ureditev v Zbelovem in Mlačah je zmanjšanje pogostosti poplav urbanih površin. Z načrtovano izvedbo protipoplavnih nasipov in spremljajočih ureditev bo zagotovljena varnost pred poplavnimi vodami Q100.

Namen projekta na vodotoku Polskava je zagotovitev poplavne varnosti naselij Lancova vas, Popovci, Barislovci, Sela, Trnovec, Apače, Lovrenc na Dravskem polju in Župečja vas in zagotovitvi prevoznosti ter večjemu številu odsekov cest v pogojih 100-letnih visokih voda. Trenutno stanje prevodnosti Polskave in Framskega potoka omogoča pretoke le do Q5 t.j. 5-letnih poplavnih voda, zato je ureditev poplavne varnosti na tem odseku nujna.