Skoči na vsebino

NOVICA

Podpis pogodbe o sofinanciranju projekta GoMURa

Vitanje, 26.4. 2018 - Na Občini Vitanje sta direktor Direkcije RS za vode Tomaž Prohinar in mag. Nina Seljak, vodja organa upravljanja Službe vlade za razvoj in kohezijsko politiko, po pooblastilu ministrice Alenke Smerkolj podpisala pogodbo  o sofinanciranju projekta GoMURa.

 

Projekt, ki se vodi pod akronimom goMURra (»Čezmejni načrt za inovativno trajnostno upravljanje mejne Mure in izboljšanje obvladovanja poplavne ogroženosti«) se izvaja v okviru programa čezmejnega sodelovanja INTERREG Slovenija – Avstrija 2014-2020. Projekt je nadaljevanje dolgoletnega tvornega sodelovanja Slovenije in  Avstrije na področju upravljanja z vodami, ki poteka v okviru Stalne slovensko-avstrijske komisije za mejno reko Muro. Z izvedbo projekta spreminjamo Muro v reko, ki povezuje. S projektom želimo trajnostno izboljšati bivalno okolje in življenje ljudi na obeh bregovih reke Mure ter s protipoplavnimi ukrepi zmanjšati poplavno ogroženosti na območjih  v Gornji Radgoni/Lutverci in Bad Radkersburga/Halbenraina. Ocenjena vrednost projekta je 3 milijone evrov. Oba partnerja sodelujeta z enakima deležema.