Skoči na vsebino

NOVICA

Podpis pogodbe za izvedbo gradbenih del na reki Meži na Ravnah in Prevaljah

Ljubljana, 7.5.2018 - V prostorih Direkcije RS za vode je potekal podpis pogodbe za izvedbo storitev projektiranja, dobave opreme in gradnje za izvedbo projekta "zagotovitev poplavne varnosti in zagotovitev stabilnosti struge reke Meže na Ravnah in Prevaljah", ki so jo podpisali direktor Direkcije  RS za vode Tomaž Prohinar, izvajalec VGP Drava Ptuj Borut Roškar in direktor podjetja Projekt Vladimir Durcik.

 

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 na prednostni osi: Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj. Osnovni cilj projekta je nižja poplavna ogroženost na območjih pomembnega vpliva poplav. Projekt "Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave" je razdeljen na dva dela: Območje Meže z Mislinjo in Območje Ptujske Drave.

V sklopu celovitega projekta »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Meže z Mislinjo«, je načrtovana izvedba naslednjih ključnih vodnogospodarskih in spremljajočih ureditev t.j. ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti: Ureditev Meže – Ravne II, ureditev Meže in pritokov na območju Raven in Prevalj – II. faza;  Akumulacija Poljana v Prevaljah; ureditve Meže in Mislinje v Otiškem Vrhu; ureditev Mislinje v Pamečah in ureditve poplavne varnosti na območju Slovenj Gradca. Ocenjena vrednost celotnega projekta je 22.347.565 EUR z DDV. 

 

Z načrtovanimi celostnimi ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti ob Meži, Mislinji in Homšnici bo zagotovljena dolgoročna poplavna varnost na obravnavanem področju.