Skoči na vsebino

NOVICA

Predstavitev projekta za zmanjšanje poplavne ogroženosti porečja Drave

25. 5. 2018 - Ravne na Koroškem. Direkcija RS za vode je v okviru izvajanja kohezijskih projektov, namenjenih zmanjšanju poplavne ogroženosti,  predstavila projekt Drava II. faza, območje Meže z Mislinjo, ki se bo pričel izvajati v začetku junija 2018. Dogodek smo slovesno obeležili ob prisotnosti predsednika Vlade RS dr. Mira Cerarja, ministrice za okolje in prostor Irene Majcen, županov občin Ravne, Prevalje, Dravograd in Slovenj Gradec, saj gre za projekt , ki je izjemno pomemben za prebivalce širšega koroškega območja. Projekt je predstavil Direktor direkcije Tomaž Prohinar.

 

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Obravnavno območje obsega tri vodotoke, in sicer Mežo, Mislinjo in Homšnico, ter povezuje občine, Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd in Mestno občino Slovenj Gradec. V sklopu celovitega projekta je načrtovana izvedba naslednjih ključnih vodnogospodarskih in spremljajočih ureditev, t.j. ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti:
1. Ureditev Meže – Ravne II,
2. Ureditev Meže in pritokov na območju Raven in Prevalj – II. faza
3. Akumulacija Poljana v Prevaljah,
4. Ureditve Meže in Mislinje v Otiškem Vrhu,
5. Ureditev Mislinje v Pamečah in
6. Ureditve poplavne varnosti na območju Slovenj Gradca.

 

Vrednost celotne naložbe je ocenjena na 22.347.565 EUR. 80 % je sofinanciranih iz evropskega regionalnega sklada, preostali del pa iz državnega proračuna.

Z izvajalcem VGP Drava Ptuj je podpisana prva pogodba za gradbena dela na območju Ravne II in Prevalje II (Ukrep 1 in 2). Za ostale ukrepe so v izdelavi projektne dokumentacije, sledi pridobivanje zemljišč in ustreznih dovoljenj. Zaključek vseh del na projektu je predviden do konca leta 2022.

 

Z načrtovanimi celostnimi ukrepi se bo dolgoročno zmanjšala poplavna ogroženost na omenjenih območjih. S tem se bo zmanjšala ranljivost urbaniziranih območij in kmetijskih površin in posledično tudi ranljivost gospodarstva ter morebitna nastala škoda zaradi škodljivega delovanja voda. Ukrepi so v celoti usmerjeni k upoštevanju ciljev trajnostnega okoljskega in prostorskega razvoja.