Skoči na vsebino

NOVICA

Predstavitev projekta goMURra

Čezmejno upravljanje mejne Mure in obvladovanje poplavne ogroženosti

Projekt goMURra je bilateralni projekt EU, ki se bo izvajal v okviru programa Interreg sodelovanja Slovenije in Avstrije. V prihodnjih treh letih bo sedem partnerjev iz Slovenije in Avstrije sodelovalo pri izdelavi „Načrta upravljanja 2030“ za mejno Muro. S projektom želimo trajnostno izboljšati bivalno okolje in življenje ljudi na obeh bregovih reke Mure ter s protipoplavnimi ukrepi zmanjšati poplavno ogroženosti na območjih v Gornji Radgoni in Radgoni v  Avstriji. Projekt se bo financiral iz sklada za regionalni razvoj. Ocenjena vrednost projekta je 2.849.699,62 €.. Deleža obeh partnerjev sta enaka.