Skoči na vsebino

NOVICA

Podpisana pogodba za izvedbo protipoplavnih ukrepov ob Voglajni s pritoki

Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen je z županom mag. Markom Diacijem in izvajalcem del podpisala pogodbo za izvedbo protipoplavnih ukrepov ob Voglajni s pritoki v Šentjurju. V okviru izvedbe te faze bo izveden armiranobetonski (AB) zid v območju podjetja Ahac in do novega mostu čez Voglajno na cesti Šentjur - Planina. Izvedel se bo tudi nov zemeljski nasip za zaščito stanovanjskih objektov na desnem bregu Voglajne, gorvodno od omenjene ceste. Poleg tega bo izvedeno tudi črpališče za odvod meteornih voda izza nasipa in AB zidov. Več ...