Skoči na vsebino

NOVICA

Zmanjševanje poplavne ogroženosti z obnovo naravnih poplavnih območij vzdolž Donave in pritokov

Junija 2018 smo skupaj z 21 partnerji iz desetih držav začeli izvajati projekt »Reducing the flood risk through floodplain restoration along the Danube River and tributaries« (akronim Danube Floodplain) v sklopu EU programa financiranja za spodbujanje transnacionalnega sodelovanja Interreg Danube Transnational Programme. Namen projekta je izboljšati transnacionalno upravljanje voda v Podonavju s preventivnim obvladovanjem poplavnih tveganj ob doseganju največjih koristi na področjih varstva voda in ohranjanja narave. Rezultati projekta bodo usmerjeni v dolgoročno ohranitev in obnovo poplavnih območij za zmanjšanje poplavne ogroženosti vzdolž Donave in njenih pritokov. V Sloveniji bodo analizirana poplavna območja vzdolž Krke in kot eno izmed testnih območij projekta tudi Kostanjevica na Krki s Krakovskim gozdom, kjer bodo preučeni scenariji ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti ob upoštevanju okoljskih in družbenih ciljev in interesov deležnikov v prostoru. Projekt se zaključi novembra 2020.

 

Več v priponki