Skoči na vsebino

NOVICA

Predstavniki evropske pobude JASPERS na obisku

Direkcija RS za vode se te dni pospešeno pripravlja na enega največjih projektov za zmanjševanje poplavne ogroženosti, ki bo potekal na celotnem porečju Savinje (cca 1.900 km2).

Glede na obsežnost in zahtevnost projekta ter kompleksno problematiko, ki ne more spregledati tudi drugih aspektov načrtovanja, je Slovenija k sodelovanju pri pripravi celovitih protipoplavnih ukrepov za porečje Savinje, povabila tudi JASPERS. Gre za partnerstvo za tehnično pomoč med tremi partnerji (EK, EIB in EBRD), ki zagotavlja neodvisno svetovanje državam upravičenkam in jim pomaga pri pripravi večjih kakovostnih projektov, ki jih sofinancirata dva strukturna in investicijska sklada EU (EU sklad za regionalni razvoj in Kohezijski sklad). JASPERS lahko tako s svojimi izkušnjami znatno pomaga Direkciji pri pripravi takega projekta, ki se lahko kot vzročni primer dobre prakse, uporabi tudi drugod.

 

V delegaciji JASPERS, ki sta jo sprejela direktor Direkcije RS za vode Tomaž Prohinar in direktorica Urada za upravljanje z vodami mag, Suzana Stražar, so bili tudi strokovnjaki s področja okoljske presoje.